والدین

 1. ثبت نام

  والدین می توانند با پر کردن اطلاعات خود در سایت صفر تا یک عضو شوند.

 2. مشاهده فعالیت فرزندان

  والدین می توانند در پنل خود شاهد پیشرفت و فعالیت فرزندانشان باشند.

  Check
 3. بسته های آموزشی

  والدین می توانند همچنین از بسته های آموزش حضوری و غیرحضوری برای همراهی با فرزندان استفاده کنند.

  Check