آرشیو اخبار

پنجمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح دارکوب


ثبت‌نام پنجمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح دارکوب آغاز شد : مشاهده خبر
یکشنبه, 31 شهریور 98

پنجمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح دارکوب


ثبت‌نام پنجمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح دارکوب آغاز شد : مشاهده خبر
شنبه, 30 شهریور 98

چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح دارکوب


چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح دارکوب به پایان رسید : مشاهده خبر
شنبه, 30 شهریور 98

چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح دارکوب


چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح دارکوب به پایان رسید : مشاهده خبر
شنبه, 30 شهریور 98

چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح دارکوب


دومین روز از چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح دارکوب : مشاهده خبر
شنبه, 30 شهریور 98

چهارمین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح دارکوب


بوت کمپ با هدف آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویس طرح دارکوب، جهت آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان : مشاهده خبر
سه شنبه, 26 شهریور 98

جایگاه اسکرچ در دنیای کدنویسی کودک


تا کنون 45.735.481 نفر کاربر در سایت اسکرچ ثبت نام کرده اند. : مشاهده خبر
پنجشنبه, 21 شهریور 98

چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح دارکوب


چهارمین بوت کمپ آموزش مربیان دارکوب؛ طرح آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان : مشاهده خبر
دوشنبه, 18 شهریور 98

سومین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح دارکوب


دارکوب؛ طرح آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان : مشاهده خبر
چهارشنبه, 13 شهریور 98

اولین روز از سومین بوت کمپ دارکوب؛ طرح آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان


اولین روز از سومین بوت کمپ طرح دارکوب : مشاهده خبر
چهارشنبه, 13 شهریور 98