کارفرما

 1. ثبت نام

  دراولین مرحله، کارفرما می تواند به رایگان در سایت صفر تا یک ثبت نام کرده و برای تولید محتوای فضای مجازی و برنامه نویسی سایت و اپلیکیشن خود، همکاری خود را با صفر تا یک شروع کند.

 2. مشاهده و سفارش پروژه

  کارفرما می تواند پروژه ها را ببیند و سفارش خود را داخل سایت ثبت کند. البته به دلیل همکاری با صفر تا یک شامل تخفیف 40 درصدی برای سفارش می شود.

  Check
 3. عقد قرارداد

  پس از ثبت سفارش، قراردادی بین صفر تا یک و کارفرما منعقد می گردد.

  Check
 4. پیش پرداخت

  مقداری از هزینه در ابتدای کار به صفر تا یک پرداخت می شود.

  Check
 5. تحویل پروژه

  تیم صفر تا یک بعد از اتمام کار، پروژه را به کارفرما ارائه می دهد.

  Check
 6. تسویه حساب

  کافرما بعد از دریافت پروژه، هزینه باقی مانده را تسویه می کند.

  Check