مربی

 1. تایید مربی

  بعد از ثبت نام به عنوان مربی، مدارک شما بررسی می شود. شرایط مربی در صفحه ثبت نام توضیح داده شده است.

 2. دوره تربیت مربی

  بعد از تایید نهایی، مربی برای طی شدن مراحل بعدی، در کلاس های تربیت مربی صفر تا یک شرکت می کند.

  Check
 3. نمایش نام مربی

  در مرحله سوم، نام مربی به صورت کامل و با نشان تایید ما در سایت نشان داده می شود.

  Check
 4. انتخاب نمایندگی

  مربی در دسترس نمایندگی های صفر تا یک در سراسر ایران قرار می گیرد.

  Check
 5. همکاری

  همچنین مربی می تواند با صفر تا یک به دو صورت تدریس به دانش آموزان از طریق نمایندگی ها و یا سرپرستی تیم های دانش آموزی برنامه نویسی و تولید محتوا کسب درآمد کند.

  Check