نمایندگی

 1. تایید نمایندگی

  بعد از ثبت نام به عنوان نمایندگی، مدارک شما بررسی می شود. شرایط نمایندگی در صفحه ثبت نام توضیح داده شده است.

 2. ارسال پیش نویس قرارداد

  بعد از تایید نهایی، پیش نویس قرارداد از طرف ستاد مرکزی برای نمایندگی ارسال می شود.

  Check
 3. عقد قرارداد

  درصورت تایید شدن پیش نویس قرارداد توسط نمایندگی، به صورت رایگان قرارداد بین صفر تا یک و نمایندگی عقد می گردد.

  Check
 4. فعال شدن پنل

  بعد از عقد قرارداد، پنل نمایندگی در سایت صفر تا یک فعال می شود.

  Check
 5. انتخاب مربی

  نمایندگی می تواند مربی هایی که توسط صفر تا یک تایید شده اند را مشاهده و انتخاب کند.

  Check
 6. پروژه

  در نهایت، از طرف صفر تا یک برای نمایندگی دانش آموز و پروژه ارجاع داده می شود.

  Check